U bevindt zich hier: Wijkcentra en activiteiten | Activiteiten | Werelddans

Werelddans

 
De lessen Plesati (50+) omvatten hoofdzakelijk Israëlische dansen maar ook internationale dansen en bij Avanti (65+) staan werelddansen centraal waaronder Line dance, Rounddance en Hofdans.  

Teruggave van contributie
Bij langdurige ziekte of een blessure kan een lid een schriftelijk verzoek tot teruggave van contributie indienen bij de administratie.
Bij een periode van tenminste 3 maanden afwezigheid tijdens het seizoen wordt de contributie aan het einde van het seizoen naar evenredigheid terugbetaald op de bankrekening.
Verzoeken om teruggave van contributie in verband met vakantie en andere redenen van afwezigheid vallen niet onder deze regeling en worden niet gehonoreerd.

Ga terug naar het overzicht.

Tafeltje Dekje stopt per 1 jan... 29 okt. 2019    De laatste jaren zien wij een teruglopende vraag naar maalti... Lees verder 
  Meer nieuws