U bevindt zich hier: Wijkcentra en activiteiten | Activiteiten | Bewegen op muziek

Bewegen op muziek

 
Door gerichte oefeningen te doen leert u hoe u kunt werken aan uw eigen conditie, lenigheid, ontspanning en het coördinatievermogen. Het tempo ligt hoger dan bij ' meer bewegen' .  

Teruggave van contributie
Bij langdurige ziekte of een blessure kan een lid een schriftelijk verzoek tot teruggave van contributie indienen bij de administratie.
Bij een periode van tenminste 3 maanden afwezigheid tijdens het seizoen wordt de contributie aan het einde van het seizoen naar evenredigheid terugbetaald op de bankrekening.
Verzoeken om teruggave van contributie in verband met vakantie en andere redenen van afwezigheid vallen niet onder deze regeling en worden niet gehonoreerd.

Ga terug naar het overzicht.

Tafeltje Dekje stopt per 1 jan... 29 okt. 2019    De laatste jaren zien wij een teruglopende vraag naar maalti... Lees verder 
  Meer nieuws