U bevindt zich hier: Vrijwillige Inzet | Vrijwilligersorganisaties | Financiën (vergoedingen en verzekeringen)

Verzekeringen en onkosten

 
Als je met vrijwilligers werkt, denk je niet direct aan geld. Toch is het goed dat vooraf wél te doen. Vitis Welzijn Vrijwillige Inzet denkt graag met u mee.  

Wat mag en móet

 

Vrijwilligers doen hun werk zonder dat er een financiële beloning tegenover staat. Maar u mag bepaalde onkosten natuurlijk vergoeden. Verzekeren tegen schade en ongeval móet zelfs

 

Verzekeren móet

 

Als u werkt met vrijwilligers bent u te allen tijde verplicht een goede verzekering voor hen af te sluiten. Ongeacht leeftijd of het aantal uren vrijwilligerswerk. Zelfs bij eenmalige activiteiten moeten zij verzekerd zijn. Want ook vrijwilligers kunnen onverhoopt schade veroorzaken bij derden of tijdens hun werkzaamheden een ongeval krijgen.

 

Twee verzekeringen

 

De belangrijkste verzekering is een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB); een particuliere WA-verzekering biedt onvoldoende dekking. Daarnaast heeft u een ongevallenverzekering nodig. Te overwégen valt een autoverzekering en een auto inzittendenverzekering. Kijk voor meer informatie over het verzekeren van vrijwilligers op de website van de belangenvereniging www.nov.nl.

 

Gratis verzekerd bij de gemeente

 

De gemeente Westland heeft voor vrijwilligersorganisaties in Westland twee verzekeringspakketten: de basispolis en de pluspolis. Het betreft een uitgebreide dekking van alle vrijwilligers, ongeacht leeftijd en aantal uren inzet. Deelname van de vrijwilliger is kostenloos en administratief eenvoudig: de individuele vrijwilliger hoeft niet apart geregistreerd te worden. Overigens vallen maatschappelijke stagiaires níet onder deze verzekering. Zie voor meer informatie: www.gemeentewestland.nl. Organisaties in Hoek van Holland kunnen voor een vergelijkbare verzekering terecht bij de gemeente Rotterdam. Zie voor meer informatie: www.proxynet.nl.

 

Onkosten vergoeden?

 

De onkosten die een vrijwilliger tijdens zijn vrijwilligersactiviteiten maakt, hoeft u niet te vergoeden. De wet verplicht niets. Maar het mág natuurlijk wel. Een goede onkostenregeling is bovendien aantrekkelijk voor potentiële vrijwilligers. Bij de Belastingdienst kunt u navragen wat er fiscaal mag aan maximale vergoedingen. Kijk hiervoor op bij de Regelhulp Vrijwilligers van de belastingdienst of bel met de belastingtelefoon 0800-0543.

 
Welke onkosten wel en welke niet?

 

In het algemeen worden de volgende richtlijnen gehanteerd voor een onkostenvergoeding:

• het moet gaan om daadwerkelijk gemaakte (aantoonbare) onkosten, zoals voor kopieerwerk of telefoon;

• reiskosten worden vergoed op basis van kosten openbaar vervoer, ongeacht hoe iemand reist;

• voor een eventuele autovergoeding wordt het bedrag gehanteerd dat de ANWB aangeeft (zie www.anwb.nl); afhankelijk van het type auto tussen de 0,18 en 0,29 cent per kilometer;

• eten, drinken en verblijfkosten worden meestal niet vergoed, tenzij het gaat om heel intensieve, kortdurende activiteiten.

Tafeltje Dekje stopt per 1 jan... 29 okt. 2019    De laatste jaren zien wij een teruglopende vraag naar maalti... Lees verder 
  Meer nieuws