U bevindt zich hier: Vitis | Vrienden van Vitis

Vrienden van Vitis: “Samenleven doe je met elkaar”

 
Vrienden van Vitis is een Stichting binnen het Westland en Hoek van Holland, die merkt dat er door de terugtredende overheid en door veranderingen in de samenleving steeds meer mensen in de knel komen. Hierdoor komt het welzijn van mensen onder druk te staan.  

Vrienden van Vitis
Vrienden van Vitis zet zich in voor versterking en uitbreiding van activiteiten die belangrijk zijn voor het welzijn van de mens. De Vrienden doen dit door gelden en middelen bij elkaar te brengen voor activiteiten van Vitis Welzijn. Vitis Welzijn heeft een heel breed scala aan activiteiten maar de Stichting wil met name activiteiten financieren die voorkomen dat mensen in een isolement terecht komen. "Ons doel is de zelfredzaamheid van Westlanders te vergroten".

 

Vrienden van Vitis richt zich o.a. op:

  • Budgetbegeleiding
  • Plusbus en Rolbus
  • Dagbesteding voor senioren
  • Inrichting wijkcentra 

 

Vriend of Bedrijfsvriend

Wilt u ook helpen? Meldt u dan aan als Vriend van Vitis!

Vindt u het ook belangrijk dat mensen geholpen worden om mee te blijven doen in de samenleving? Wilt u ze ook een steuntje in de rug geven? U kunt zich hier aanmelden. Natuurlijk zijn we ook heel blij met Bedrijfsvrienden. Meldt u zich dan aan bij een van onze bestuursleden.

 

De start van Vrienden van Vitis is mogelijk gemaakt door bijdragen van Loswal De Bonnen, Fonds Westland en Coöperatiefonds Rabobank Westland.  

Tafeltje Dekje stopt per 1 jan... 29 okt. 2019    De laatste jaren zien wij een teruglopende vraag naar maalti... Lees verder 
  Meer nieuws