U bevindt zich hier: Vacatures | Sociaal makelaar Hoek van Holland - 20 uur

Sociaal Makelaar in Hoek van Holland - 20 uur

 
 

Vitis Welzijn stimuleert en ondersteunt diverse doelgroepen te participeren in de samenleving, elkaar te ontmoeten en naar elkaar om te zien. De stichting zou het vele werk niet kunnen realiseren zonder de inzet van de ruim 1.200 vrijwilligers. Wij zijn op zoek naar kandidaten voor de functie van:


Sociaal Makelaar in Hoek van Holland
20 uur per week


De Sociaal makelaar is hét vertrouwde gezicht in Hoek van Holland. Humanitas en Vitis Welzijn werken als combinatie samen aan de welzijnsopdracht ‘Welzijn op de Hoek’. Ons doel van de welzijnsaanpak is het levensgeluk te verhogen van de bewoners van Hoek van Holland. Dit doen wij door samen met buurtbewoners, ondernemers en organisaties de economische en sociale situatie in het gebied te versterken. De kern van de functie is dus het leggen van verbindingen, het versterken van de sociale netwerken en het activeren van buurtbewoners in de betreffende kern. De Sociaal Makelaar werkt zelfstandig, in nauwe samenwerking met buurtbewoners, vrijwilligers, verenigingen, ondernemers, organisaties en professionals die betrokken zijn bij de buurt. Hij/zij is als het ware de buurt-expert in de kern en weet wat er leeft en speelt. De Sociaal Makelaar heeft een belangrijke rol in het versterken van de netwerken om de burger heen. 


De Sociaal makelaar:
• Oriënteert zich op de netwerken van en de bewoners in de kern, legt contacten en signaleert wensen, behoeften, ambities en knelpunten
• Verbindt de verschillende netwerken binnen de kern met elkaar
• Initieert verbeteringen van het aanbod binnen de kern en ondersteunt hierbij
• Ondersteunt verenigingen en organisaties bij het versterken en behouden van hun netwerk functie ten behoeve van de buurtbewoners
• Informeert organisaties en verenigingen over maatschappelijke thema’s (zoals alcohol, gezondheid, bewegen, enz.) en stimuleert organisaties en verenigingen daaraan een bijdrage te leveren binnen de kern
• Signaleert laatste ontwikkelingen in eigen kern en in eigen vakgebied, zowel theoretisch als praktisch en vertaalt dit naar innovatief aanbod
• Stimuleert buurtbewoners om deel te nemen aan activiteiten, activiteiten te organiseren en vrijwilligerswerk te doen, een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid, sociale cohesie en zorg voor elkaar in de eigen woonomgeving
• Stimuleert en ondersteunt organisaties en verenigingen om uitnodigende activiteiten te organiseren voor en samen met buurtbewoners
• Verbindt individuele buurtbewoners met een ondersteuningsvraag aan informele netwerken en hulp
• Neemt deel aan interne en externe overleggen
• Bewaakt de afgesproken resultaten, signaleert knelpunten en neemt maatregelen
• Signaleert en leidt bewoners onder andere naar zorgregisseurs toe indien professionele ondersteuning noodzakelijk is


Functie-eisen:
• Afgeronde Hbo-opleiding én in het bijzonder kennis van maatschappelijke ontwikkelingen en problematiek
• Minimaal 3 jaar relevante werkervaring
• Een echte netwerker zijn, in teamverband kunnen werken en verbindingen kunnen leggen met collega’s en partnerorganisaties
• Goede sociale vaardigheden en inlevingsvermogen om betekenisvolle contacten te kunnen leggen en onderhouden met de buurtbewoners
• Gemakkelijk benaderbaar zijn, dienstverlenend, ondernemend en innovatief 
• Slechts ondersteuning bieden wanneer noodzakelijk en ter versterking van eigen kracht
• Resultaatgericht kunnen werken
• Probleemoplossend en analytisch vermogen
• Goede mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden
• Affiniteit met het werkgebied


Solliciteren:
Bij Vitis vind je uitdagend, inhoudelijk en vooral zinvol werk met veel ruimte voor eigen initiatief binnen een betrokken organisatie. Salaris is afhankelijk van opleiding en werkervaring met een maximum van € 3.624,00 (schaal 8) conform de cao Sociaal Werk.
Het betreft een parttime dienstverband van 20 uur per week. Naast het maandsalaris ontvang je ook een Individueel Keuze Budget (IKB) ter waarde van circa 17% van het salaris. Dat budget kun je inzetten voor verschillende doelen, waaronder extra verlof. Daarnaast bieden wij goede secundaire arbeidsvoorwaarden en ruime opleidingsmogelijkheden. Eventuele aanstelling bij Vitis vindt plaats onder de voorwaarde dat je beschikt over een recente, positieve Verklaring Omtrent Gedrag natuurlijke personen (VOG), afgegeven door Dienst Justitie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De kosten hiervoor krijg je vergoed. Meer informatie hierover ontvang je tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek. Indien je wordt aangesteld dan zal dit zijn in de functie van Sociaal makelaar Hoek van Holland.

Kijk op onze website www.vitiswelzijn.nl/Sociaalmakelaars voor meer informatie over de diensten van de Sociaal makelaar. Wil je meer informatie over de functie, neem dan contact op met Ingrid Heuker of Hoek, coördinator Welzijn op de Hoek, of Annemieke Jansen, manager Buurtwerk & Vrijwillige Inzet 0174 - 630358. Wil je solliciteren, stuur dan je motivatie met CV per e-mail naar pz@vitiswelzijn.nl t.a.v. mevrouw S. Vollebregt, directeur/bestuurder.

 

Jaarverslag Vitis Welzijn 2017 3-mei-2018    Het jaarverslag van Vitis Welzijn over 2017 is verschenen en... Lees verder 
  Meer nieuws